Jigoku Chou

2 teksty – auto­rem jest Ji­goku Chou.

"Przyjęłam śmierć ja­ko część siebie. Nie chciałam od niej uciekać i na­wet te­raz czuję, jak krąży w moich żyłach, cicha, skry­ta i niepozorna" 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 kwietnia 2013, 00:08

"Tak jak zwiędły kwiat, gdy włoży się go do wo­dy i pos­ta­wi na pa­rape­cie, nie odżyje, tak i ja jes­tem już mar­twa i ani słońce, ani wo­da, ani gle­ba mnie nie od­ra­tuje. Można mnie je­dynie wyrzu­cić. Ale oni wciąż upar­cie trzy­mają mnie w szklan­ce przy ok­nie, łudząc się, iż sta­nie się cud i roz­kwitnę na nowo" 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 kwietnia 2013, 21:15
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jigoku Chou

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność